خانه / خبرهای اجتماعی / اعتراض به مقصد گروهي يادآوري كردن واي مصوبه «برج گلستان‌ها» كره زمين صیانت شهرداری شهرستان تهران

اعتراض به مقصد گروهي يادآوري كردن واي مصوبه «برج گلستان‌ها» كره زمين صیانت شهرداری شهرستان تهران


محمد سالاری

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، محمد سالاری گفت: کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون تندرستي و محیط زیست شورای شهر شهرستان تهران فردا جلاجل جلسه مشترکی که توسط مدیران بدي ها شهرسازی و معماری شهرداری شهرستان تهران داشتند نسبت به مقصد گروهي يادآوري كردن مصوبه شورا مبنی ثمار واي مصوبه برج گلستان ها اعتراض کردند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شهرستان تهران تقریر داشت: شورای پنجم شهر شهرستان تهران جلاجل اواخر اسم باشليق ماضي نسبت به مقصد تصویب مصوبه ای مبنی ثمار واي مصوبه برج گلستان ها فهمید مصوبه اسم باشليق ۱۳۸۳ اقدام انجام بده و این مصوبه جلاجل هیات تطبیق فرمانداری شهرستان تهران باروح تایید آرامش طلب گرفت و باید صفت بي فايده توسط شهرداری شهرستان تهران يادآوري كردن می شد مادام هیچ تصديق ای تعدادی ساخت و عود جلاجل گلستان ها صادر نشود.

اوی آدم كردن داد: اما مع الاسف علی رغم پیگیری های کمیسیون شهرسازی و معماری و در عرض کمیسیون تندرستي شهرداری شهرستان تهران، هنوز شهرداری شهرستان تهران نسبت به مقصد يادآوري كردن این مصوبه اقدام نکرده باریک. جلاجل همین راستا فردا کمیسیون های شهرسازی و معماری و تندرستي و محیط زیست جلسه‌ای را توسط مدیران بدي ها شهرسازی ومعماری شهرداری شهرستان تهران برگزار کردند و جلاجل این جلسه  مقرر شد شهرداری هر چون كه سریع نمناك نسبت به مقصد يادآوري كردن واي مصوبه برج گلستان ها اقدام کند.

سالاری افزود: در عرض جلاجل این جلسه مقرر شد شهرداری شهرستان تهران مادام پایان اردیبهشت ماه اسم باشليق جاری مطرود گشتن جایگزین مصوبه برج گلستان (نحوه بارگذاری جلاجل باغات) را به مقصد شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور صوب تصویب ارائه کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *