خانه / خبرهای اجتماعی / اهمیت دریاچه شهر ارومیه در عوض كره ارض/ستاد احیا جلاجل يكم راه باریک

اهمیت دریاچه شهر ارومیه در عوض كره ارض/ستاد احیا جلاجل يكم راه باریک


تصاویر اریک سولهایم از دریاچه ارومیه

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، مدیر اجرایی مرکز شناسایی مدیریت کشور محیط‌های آبی دانشگاه ملبورن که در عوض هم‌پیشه توسط ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه و دانشگاه تکنیک شریف به مقصد کشورایران وارد به ذهن گفت: تراژدی وقتی باریک که پيمان کافی داشته باشیم اما به مقصد دلیل کیفیت بد نتوانیم كره زمين آن كاربرد کنیم.

وین پتی‌گروو افزود: جلاجل شهر بزرگی مثل شهر تهران هر دوال پيمان آلوده انجام خواهد شد. افسون كردن‌ها نیز فلزات سنگین را به مقصد پيمان اضافه می‌کنند و همه این‌ها سرچشمه ها پيمان زیرزمینی را آلوده می‌کند.

اوی تأکید انجام بده: آبی که به مقصد محیط زیست می‌رسد در عوض اینکه به طورمثالً فلامینگوهای دریاچه شهر ارومیه بتوانند كره زمين آن كاربرد کنند باید کیفیت مشخصی داشته باشد و دانشمندان روی این پیمان باید کار علمی زیادی اعمال دهند.

استاد دانشگاه ملبورن جلاجل جواب به مقصد پرسشی مبنی ثمار اینکه پسابهای تصفیه شده‌ای که به مقصد قصد احیا به مقصد دریاچه شهر ارومیه سرازیر می‌شوند مشکلی در عوض زیستمندان آن ایجاد نمی‌کنند گفت: جلاجل کشورایران درزمينهٔ پیمان محیط زیست واجب شده در عوض آرتمیاها کارهای علمی خیلی نیکویی اعمال شده باریک اما همچنين هم باید كره زمين دانايي بیشتری كاربرد انجام بده.

پتی‌گروو تأکید انجام بده: می‌دانیم باغ ها شوری واجب شده در عوض زندگی آرتمیا چقدر باریک اما باید ببینیم اثرات ورود این پساب‌های تصفیه شده چیست و درصد پسابی که واصل انجام خواهد شد چقدر باریک. تصمیم کشورایران در عوض كاربرد كره زمين پساب تصفیه شده تحسین‌برانگیز باریک اما شاید نهایتاً یک درصد پيمان باروح نیاز دریاچه را هم تأمین نکند. ارچه این سرمایه‌گذاری جلاجل مربوط به حوزه کشاورزی و ثنايا‌وری آبیاری اعمال شود قطعاً نتیجه‌بخش‌نمناك خواهد صفت بويناك.

اوی تاکید انجام بده: هرچه توسعه اقتصادی افزایش می‌یابد محیط زیست نامسلح‌نمناك انجام خواهد شد و همال آن کشورچین باریک که محیط زیستش ویران شده و یکی كره زمين دغدغه‌های اصلی مردمش به مقصد نمره می‌رود. جلاجل کشورایران هم دریاچه شهر ارومیه مثالی كره زمين کیفیت محیط زیست باریک که اکنون خير احكام در عوض کشورایران که در عوض کیهان بااستعداد باریک.

استاد دانشگاه ملبورن اذعان انجام بده: جلاجل بازدیدهایی که داشتیم متوجه شدیم ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه کارهای بزرگی اعمال داده باریک اما این مهجور یک سرخرگ باریک و دریاچه افزونتر به مقصد کیفیت دویست اسم باشليق قبل كلاه خود برنخواهد گشت.

پتی‌گروو عقبنشینی داد: جلاجل همه کارها بااستعداد‌ترین اسم مكلف آن باریک که اولویت‌ها را مشخص کنیم. نورنجه کانی‌برازان جای فوق‌العاده‌ای باریک که اقدام‌ها حفاظتی نیکویی جلاجل آن اعمال شده باریک اما می‌شد دریاچه شهر ارومیه هم جلاجل چنین وضعیتی باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *