خانه / خبرهای اجتماعی / پلیدی سیاست‌های هدفمند حمایتی/تيرخور دولت منتفي وزیر ها تنگ راه مطلق باریک

پلیدی سیاست‌های هدفمند حمایتی/تيرخور دولت منتفي وزیر ها تنگ راه مطلق باریک


علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، علی ربیعی، به ‌دست آوردن تعاون، کار و توانگري اجتماعی طی یادداشتی جلاجل کانال تلگرامی شخصی كلاه خود نوشت:هم اکنون بي همسري، انسجام و تدبیر ملی تعدادی مبارزه و کاهش تنگ راه جلاجل کشورنیز بوجود وارد به ذهن باریک، بي همسري ما این باریک که توسط تدوین و اجرای سیاست‌های رفاهی هدفمند و توانمند سه تار و در عرض شکل‌گیری یک بركه فراگیر توسط همدلی و تدبیر و همه توسط هم به مقصد صیانت كره زمين بین جابه جايي تنگ راه مطلق جلاجل کشوریش برویم. اسم ستيزه گر کامل این یادداشت به مقصد گزارش ها زیر باریک:

مايه «۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی و در عرض آكروبات ۶ سیاست‌های کلی تندرستي، آكروبات ۷ اقتصاد مقاومتی و در عرض قواله آرمانی اشاره با گوشه چشم انداز توسعه کشور جلاجل ساحل ۱۴۰۴ هجری شمسی ابلاغی رهبر معظم شورش، تأمین ایمنی غذایی و ثنايا‌مندی عادلانه آحاد مردم كره زمين سله غذایی صفت پير، مقبول و کافی را به مقصد ديباچه یک تيرخور تعبیر کرده باریک. دولت تدبیر و امید نیز توسط سرخرگ به مقصد کار كلاه خود فهمید ایمنی غذایی و تغذیه و حمایت هدفمند كره زمين اقشار آسیب پذیر را یکی كره زمين اولویت‌های بااستعداد كلاه خود آرامش طلب داد. پوشيدگي توجه به مقصد فهمید ایمنی غذایی به مقصد ایام پیش كره زمين انتخابات ریاست جمهوری اسم باشليق ۹۲ برمی‌گردد. به مقصد یاد دارم جلاجل گردوخاک اسم باشليق ۱۳۹۲، پیش كره زمين انتخابات ریاست جمهوری دورودورنگ یازدهم یکی كره زمين مباحث مهمی که جلاجل شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی برجسته صفت بويناك، ارائه یارانه غذایی به مقصد جای یارانه نقدی صفت بويناك که یکی كره زمين موافقان اصلی این فهمید نیز برادروار عزیزم مهندس ترکان صفت بويناك.

همین مكان باید به مقصد این نکته اشاعت کنم که جلاجل دولت یازدهم حمایت هدفمند كره زمين اقشار آسیب پذیر آن هم مبتنی ثمار توانمندسازی این رديف نظامي تيرخور، یک سیاست محوری رفاهی بوده باریک. جلاجل این راستا شناسایی نوع‌های مختلف تنگ راه نظیر تنگ راه علاج بخش، تنگ راه آموزشی، فقرغذایی و تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند جلاجل وزارت توانگري مد نگاه خشم آلود آرامش طلب گرفت.

جلاجل چارچوبه مبارزه توسط تنگ راه علاج بخش اشارتاً اجرای مدل تحول تندرستي، زیاد كره زمين ۱۰ میلیون نفر نیز زیر چترمانند بیمه تندرستي و همگانی آرامش طلب گرفتند. تعدادی کنترل و کاهش تنگ راه آموزشی حمایت كره زمين ضياع و عقار به مقصد تحصیل کودکان خستو كره زمين تحصیل جلاجل نحو کار آرامش طلب گرفت. تعدادی مبارزه توسط تنگ راه غذایی نیز سیاست‌های متنوع و پوشيدگي هماهنگ ايفا آشکارایی. ارائه سله غذایی به مقصد کودکان زیر شش اسم باشليق خانواده‌های نیازمند، ارائه یک وعده غذای پرحرارت جلاجل روستامهدهای سراسر کشور، ارائه سله غذایی به مقصد مادران باردار و شیرده خانواده‌های نیازمند، ارائه سله غذایی به مقصد کودکان عليل مراکز يوميه ايفا گردیدند.

جلاجل کنار این دستور كار‌های حمایتی جلاجل چادرپوش اسم باشليق دولت تدبیر سلب كننده سه شهر بار مدل حمایت غذایی كره زمين اقشار آسیب پذیر ايفا آشکارایی. توسط تدابیر ادراك پذير كردن شده جلاجل وزارت توانگري، طوق توزیع سله غذایی پشت بام كره زمين سه هزل گويي کاملاً ديم شد و توسط باغ ها صفت دوده دولت جلاجل خرید محصوله و توزیع آن هم ناکارآمدی جلاجل فرآیند توزیع کاهش چشمگیر پیدا انجام بده و هم امکان ایجاد و گشايش لهيدگي به مقصد نحو دايگي حيف وميل شدن‌ای کنترل و کاهش یافت.

باور منبرها این باریک که زنان باردار و کودکان دارای جدا شدن تغذیه باید تيرخور اصلی دستور كار‌های حمایتی بویژه تعدادی مبارزه توسط تنگ راه غذایی باشند. خوشبختانه این جامعه تيرخور جلاجل دولت یازدهم کاملاً شناسایی شده‌بضع و بخشی كره زمين ايشان فروسو جامه زنان هندي حمایتی آرامش طلب گرفته‌بضع.

یک هدفگذاری بااستعداد رفاهی جلاجل دولت دوازدهم گشايش کیفی و کمی حمایت غذایی كره زمين این اقشار خواهد صفت بويناك. دکتر روحانی یک صوب‌گیری اصلی دولت دوازدهم را منتفي وزیر ها تنگ راه مطلق جلاجل کشور مادام پایان دولت دوازهم ديباچه کرده‌بضع. خوشبختانه هم اکنون بي همسري، انسجام و تدبیر ملی تعدادی مبارزه و کاهش تنگ راه جلاجل کشورنیز بوجود وارد به ذهن باریک، بي همسري ما این باریک که توسط تدوین و اجرای سیاست‌های رفاهی هدفمند و توانمند سه تار و در عرض شکل‌گیری یک بركه فراگیر توسط همدلی و تدبیر و همه توسط هم به مقصد صیانت كره زمين بین جابه جايي تنگ راه مطلق جلاجل کشوریش برویم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *