خانه / خبرهای اجتماعی / تصویر۳قلاده یوزپلنگ توسط دوربین های پهند ای پارک ملی توران قبضه شد

تصویر۳قلاده یوزپلنگ توسط دوربین های پهند ای پارک ملی توران قبضه شد


یوزپلنگ پارک ملی توران - کراپ‌شده

احمد رادمان جلاجل گفتگو توسط خبرنگار مهر اشارتاً تعبیر اینکه كره زمين سال٩١ برخودهموار كردن کنون جلاجل مجموع زیاد كره زمين ١٣٠ نقالي كردن جلاجل ذخیره گاه زیستکره توران دوربین گذاری شده باریک، تقرير داشت: جلاجل محب تآميز اولا این مطرود گشتن ١١٠ نقالي كردن و جلاجل محب تآميز دوم ٨٠ نقالي كردن دوربین گذاری شد برخودهموار كردن بتوان نسبت به مقصد پایش و وقايه كره زمين محیط زیست و به مقصد خصوصی نوع یوز آسیایی اقدامات بیشتری اعمال دهیم.

اوی توسط تعبیر اینکه جلاجل اسم باشليق ماضي هفت محب تآميز مشاهده مستقیم و دوبار تصویر توسط دوربین های پهند ای كره زمين یوز پغنه اعمال شد، افزود: كره زمين ابتدای اسم باشليق جاری نیز چادرپوش شهر بار یوزپلنگ و سه شهر بار پغنه توسط محیط بان های پارک ملی توران به مقصد مندرج رسید.

رئیس سازمان پارک ملی توران توسط تعبیر اینکه كاربرد كره زمين تکنولوژی های جدید جلاجل نواحي فروسو مدیریت دائم الخمر وقايه محیط زیست، کمک بزرگی جلاجل امر پایش و وقايه كره زمين حیات وحش شهربان می‌ کند، تقرير داشت: ماموران اجرائی پارک ملی توران جلاجل ۱۲ شهریور ماه اسم باشليق جاری نیز اشارتاً گشت و کنترل نواحي مربوط به حوزه استحفاظی موفق به مقصد مشاهده كورس يوغ یوزپلنگ بزرگوار شدند که به مقصد علت نداشتن دوربین، تصویری كره زمين ايشان منتشر نشد.

رادمان تاکید انجام بده: وقايه كره زمين نوع یوز آسیایی جلاجل نحو کار دائم الخمر محیط زیست آرامش طلب دارد که توسط اختصاص یک میلیارد ده هزار دينار به مقصد سازمان کل راه و ترابری امیدواریم اقدامات فنس کشی و ایجاد کریدور خضرا هر چون كه سریعتر جلاجل مقام عبورومرور یوزپلنگ اجرایی شود برخودهموار كردن مثال کاهش تلفات و افزایش زادآوری و امكنه متبركه این نوع باارزش جلاجل پارک ملی توران باشیم.

رادمان تاکید انجام بده: توسط توجه به مقصد اینکه صفت به خاطرسپردني یوزپلنگ كره زمين اهمیت خاصی كام روا باریک لذا كره زمين مردم مسئلت داریم حلقه زدن توسط این نوع شگفت مواجه شدند صفت بي فايده مراتب را به مقصد نیروهای وقايه محیط زیست داده ها دهند برخودهموار كردن بتوانیم جلاجل راستای صفت به خاطرسپردني این نوع باارزش موفق باشیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *