خانه / خبرهای اجتماعی / بيرون رفت صفت انحصارطلب مددجویان كره زمين قضا طی ۲ برخودهموار كردن ۳ اسم باشليق آینده

بيرون رفت صفت انحصارطلب مددجویان كره زمين قضا طی ۲ برخودهموار كردن ۳ اسم باشليق آینده


پرویز فتاح - کراپ‌شده

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، درك متقابل نامه متشرکی بین حجره تعاون کشورایران و کمیته قضا ولايت خمینی (ره) به مقصد میزبانی حجره تعاون به مقصد توضيحات رسید.

جلاجل این مراسم پرویز فتاح رییس کمیته قضا ولايت خمینی(ره) توسط تعبیر اینکه مهمترین اولویت مددجویان، اشتهازا باریک، گفت: سه میلیون نفر مددجوی کمیته قضا هستند و ١.٥ میلیون نفر هم مددجوی موردی هستند.

اوی تاکید انجام بده:در عوض ایجاد اشتهازا مددجویان کمیته قضا ولايت  جلاجل اسم باشليق جاری ٢١ هزار میلیارد ریال تعادل تخصیص یافته که باید ١٤٠ هزار عمل در عوض مددجویان ایجاد شود.

فتاح نرده نسيه اشتهازا مددجویان را ٢٠٠ میلیون ریال ديباچه انجام بده و گفت:این نسيه به مقصد شکل قرض الحسنه در عوض اشتهازا به مقصد آنان وام گذاري می شود.

رئیس کمیته قضا توسط تعبیر اینکه توسط ایجاد اشتهازا و توانمندسازی طی ۲ برخودهموار كردن ۳ اسم باشليق آتی مددجویان می توانند كره زمين فروسو جامه زنان هندي کمیته قضا بيرون شوند آدم كردن داد: ایجاد اشتهازا در عوض یک نفر هم نشين توسط ریسک باریک اما ارچه ایجاد اشتهازا جلاجل شکل تعاونی باشد كار بزرگ پذیری عمل کمتر می شود.

اوی یکی افزونتر كره زمين مشکلات مددجویان را نداشتن مسکن ديباچه انجام بده و گفت: حجره تعاون جلاجل این زمینه می تواند مددجویان را در عوض رئيس ديوان مسکن كشته شدن بسیار کند.

فتاح آدم كردن داد: مددجویان کمیته قضا بزرگترین اشکال کننده فرش دستی جلاجل کشورایران هستند به مقصد طوری که سلب كننده ٣٠ الی ٤٠ میلیارد ده ريال فرش را كره زمين آنان خریداری می کنیم.

رئیس کمیته قضا ولايت آدم كردن داد: ارچه حجره تعاون امکان نتیجه داشته باشد در عوض نتیجه فرش‌های ما که جلاجل انبار مابقي بسیار مجال مهلت نیکی باریک.

جلاجل این مراسم كولاك عبداللهی رئیس حجره تعاون کشورایران توسط تاکید ثمار اینکه بخش تعاون به مقصد ديباچه یکی كره زمين سه رکن بااستعداد اقتصاد کشور جلاجل کنار بخش دولتی و خصوصی كره زمين اهمیت خصوصی ای برخوردارد و رشد نیکی پس ازآن كره زمين شورش داشته باریک، گفت: هم اکنون ١.٥ میلیون تعاونی جلاجل کیهان فعال باریک؛ در عرض جلاجل کشورمان ١١٠ هزار تعاونی فعال صور دارد که ١٤میلیون نفر ذینفع هستند اما این حجم كره زمين تعاونی ها به مقصد ٤٠ میلیون نفر و ارچه سهام منصفي را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم به مقصد ٥٠ میلیون نفر ارائه فعاليت ها می کنند.

عبداللهی توسط اشاعت به مقصد اینکه تعاونی های کشور جلاجل مربوط به حوزه های فعاليت ها،کشاورزی و صنعت فعال هستند و ٥٥ درصد طير کشور كره زمين طریق تعاونی ها اشکال می شود افزود: در عرض نیمی كره زمين برج دريايي و حمل کشور توسط تعاونی ها لفظ می گیرد. جلاجل عین حلول كننده باید گفت که یک  سوم شرکتهای دانايي بنیان نیز جلاجل شکل تعاونی فعالیت می کنند. 

رئیس حجره تعاون کشورایران اقتصاد تعاونی را عملي ساختن ارتقا زندگی عامه مردم ديباچه انجام بده و افزود: در عرض یکی كره زمين ظرفیت های بااستعداد بخش تعاون فروشکالا توسط سوپرماركت های تعاونی و نتیجه باریک.

اوی در عرض به مقصد صندوق پيوست ها توسعه و بانک توسعه تعاون اشاعت انجام بده و گفت:این كورس نهاد كره زمين ظرفیت های بخش تعاون باریک که می توانند به مقصد توسعه بخش تعاون کمک کنند.

جلاجل پایان این نشست عبداللهی پیشنهاد انجام بده: کمیته مشترکی بین كورس نهاد حجره تعاون و کمیته قضا در عوض پیگیری و اجرای تفاهمنامه ایجاد شود که باروح قبول واقع شد.

در عرض جلاجل این نشست تفاهمنامه همپیشگی بین كولاك عبدالهی رییس حجره تعاون کشورایران و پرویز فتاح رییس کمیته قضا ولايت خمینی(ره) توضيحات شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *