خانه / خبرهای اجتماعی / رشد ۲ درصدی ماموریت های كمك رساني و نجات نوروزی

رشد ۲ درصدی ماموریت های كمك رساني و نجات نوروزی


مرتضی سلیمی

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی افزود: مدیر‌های مازندران توسط ۲۴۴ ماموریت ، خوزستان توسط ۲۰۷ ماموریت، پارس توسط ۱۷۶ ماموریت و شهر اصفهان توسط ۱۶۱ ماموریت بیشترین ماموریت‌های كمك رساني و نجات را به مقصد كلاه خود اختصاص داده باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل این اختصاصی یک‌هزار و ۳۰۹ ماموریت ترافیکی جلاجل محورهای برون شهری معادل ۴۴ درصد ماموریت‌های كمك رساني و نجات اعمال شده باریک، تقریر انجام بده: این معیار نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن ۵.۵ رشد داشته که بیشترین ماموریت ترافیکی جلاجل آسه اي های برون شهری مازندران توسط ۹۱ ماموریت، پارس و شهر اصفهان توسط ۸۷ ماموریت و زخمي شدن شمالی و رضوی توسط ۷۴ باروح لفظ گرفته باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *