خانه / خبرهای اجتماعی / رفع مانع معبر دستفروشان بیشترین مراوده شهرواندان توسط شهرداری

رفع مانع معبر دستفروشان بیشترین مراوده شهرواندان توسط شهرداری


شهرداری تهران در خیابان بهشت

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، محمد مكرم شیرازی گفت: جلاجل شش ماهه دوم اسم باشليق ۹۶ زیاد كره زمين ۲۳۱ هزار مراوده توسط سامانه ۱۸۸۸ شهرداری شهر تهران برپا شده باریک. كره زمين این مبنا پیام ۸۰درصد به مقصد مربوط به حوزه های اجرایی فرستادن شده و ۲۰ درصد آن ها به مقصد دلایلی نظیر گروهي شفا نبا یا كسب هویت قابلیت ارجاع نداشت.

اوی افزود: درصد پیام های دریافتی این سامانه جلاجل شکل لغاز و شکایت و ۵ درصد جلاجل شکل تقدیر و تشکر بوده باریک. 

شیرازی تاکید انجام بده: بیشترین بايسته شهروندان جلاجل نیمه دوم امسال جلاجل سامانه ۱۳۷، رفع مانع معبر دستفروشان توسط ۶ درصد بايسته، ناپاکی صوتی کمتجربه كره زمين اسم آفريدن سازی توسط ۴.۲ درصد، نظافت معابر شهری، ۳.۴۷ درصد، نگهداشت فضای خضرا توسط ۳.۳۷ درصد و رفع خطرساز درختان شکسته توسط ۳.۲۵ درصد بوده باریک. كره زمين مجموع مراوده‌های شهروندان توسط این سامانه نزدیک به مقصد ۶۰۰ هزار بايسته مندرج و به مقصد واحدهای اجرائی شهرداری شهر تهران ارجاع شده باریک که نسبت به مقصد نیمه اقلیم اسم باشليق ماضي قريب ۱۳.۹ درصد کاهش داشته باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *