خانه / خبرهای اجتماعی / لزوم حمایت و پشتیبانی پیگیر كره زمين پلیس نواحي زلزله‌ ضربت ديده‌

لزوم حمایت و پشتیبانی پیگیر كره زمين پلیس نواحي زلزله‌ ضربت ديده‌


سردار محمد شرفی

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، اميرالجيشي محمد شرفی توسط اشاعت رويداد زمین‌لرزه‌های اخیر جلاجل کشور و به مقصد خصوصی جلاجل مدیر‌های شهر کرمانشاه و کرمان تقریر انجام بده: این رخدادها در عوض همه ملت کشورایران بسیار باب طبع بوده و آسیب‌ها و خسارات ارتقا جلاجل پی داشته باریک که نیازمند یک مبارزه هماهنگ و پیگیر جلاجل تمامی اظهاروجود‌ها در عوض بازسازی و به شدني کیفیت باریک.

اوی افزود: توسط صور اقدامات عنایت که لفظ گرفته و مبارزه‌های خستگی‌ناپذیر بخش‌های گوناگون جلاجل کشور، هنوز جای کار ارتقا جلاجل نواحي آسیب‌دیده صور دارد و اهالی این بخش‌ها همچنان برخودهموار كردن برخورداری كره زمين کیفیت مقبول و دايگي قبول جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف مسافر ارتقا دارند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا آدم كردن داد: یکی كره زمين مربوط به حوزه‌هایی که بازسازی پرشتاب آن جلاجل نواحي زلزله‌ضربت ديده كره زمين اهمیت راهبردی كام روا باریک، زیرساخت‌های انتظامی، بخش‌های پيوسته كاري به مقصد تامین ایمنی و در عرض رسیدگی به مقصد کیفیت کارکنان بومی باریک که افزون ثمار مقام خدمتگزار و زندگی شخصی، خانه محقر و خانواده آنان نیز فروسو تاثیر زمین‌لرزه‌ آرامش طلب گرفته و گريبانگير اضرار شده باریک.

این مقام ارشد انتظامی به يادماندني انجام بده: كره زمين یک سون ماموریت‌های نیروی انتظامی هر سنه جلاجل حلول كننده گشايش بوده و الزامات امنیتی جلاجل شهربان نیز هوشیاری و جلاجل نمايشگاه وجود داشتن این نیرو را زیاد كره زمين پیش ضروری می‌سازد و كره زمين صیانت افزونتر امکانات این نیرو مسدود باریک و جلاجل واقع باید توسط مدیریت دقیق مناجاتگري كردن و نهایت دوراندیشی اقدام به مقصد اعمال ماموریت انجام بده، اما همه این هم تراز و هم سان و دغدغه‌های ناجا به مقصد خصوصی جلاجل روزهای پایانی اسم باشليق نباید موجب شود که غفلتی جلاجل رسیدگی به مقصد یگان‌ها و کارکنان انتظامی جلاجل نواحي زلزله‌ضربت ديده لفظ بگیرد و کیفیت ايشان باید برخودهموار كردن به مقصد دستگاه بافندگي ‌نيرو گرفتن نتیجه مقبول توسط جدیت صفت انحصارطلب پیگیری شود.

اوی تاکید انجام بده: نیروهای کمکی باید به مقصد لفظ بسامان و دورودورنگ‌ای به مقصد نواحي آسیب‌دیده در عوض اعمال ماموریت اعزام شوند برخودهموار كردن به مقصد نیروهای بومی مستقردر شهربان حمایت دهند، چراکه این همکاران پشت بام كره زمين زمین‌لرزه زحمات ارتقا متحمل شده و به مقصد نكراء كم توان هستند، كره زمين صیانت افزونتر شماری كره زمين آنان عزیزان كلاه خود را جلاجل جریان این بسته باب طبع كره زمين دستگاه بافندگي داده و جلاجل سوكواري خانواده كلاه خود كره زمين پیمان روحی مناسبی كام روا نیستند.

اميرالجيشي شرفی اضافه انجام بده: جلاجل چنین شرایطی نباید اجازه داده که این کارکنان فداکار، زیاد كره زمين این متحمل سختي و محنت شوند و نیروی انتظامی به مقصد خصوصی پلیس پیشگیری ناجا مبارزه خواهد انجام بده برخودهموار كردن به مقصد هر ولی و شکل ممکن توسط اعزام نیروهای کمکی و جایگزین، فضایی ایجاد کند برخودهموار كردن همکارانی که كره زمين هنگام رويداد زلزله درگیر تامین ایمنی جلاجل شهربان بوده‌بضع، بتوانند مدتی را آزادانه به مقصد تمدداعصاب تاديه شده و توسط توجه به مقصد ابعاد معنوی و شخصی زندگی، تجدید روحیه کرده، توان كلاه خود را در عوض آدم كردن خدمتگزار بازیابند.

رئیس پلیس پیشگیری تقریر انجام بده: باروح دیگری که جلاجل نواحي آسیب‌دیده نیاز به مقصد توجه جدی دارد، توجه به مقصد معیشت و مسکن کارکنان این نواحي باریک و باید اقداماتی جلاجل راستای کمک به مقصد این عزیزان در عوض بازسازی مسکن تخریب شده ايشان و توانمندسازی معیشتی‌كندو برخودهموار كردن هنگام پایدار كشته شدن کیفیت اعمال شود که امیدواریم بتوانیم جلاجل این امر نیز توفیق کافی داشته باشیم.

این مقام ارشد انتظامی جلاجل آدم كردن توسط اشاعت به مقصد اسم مكلف بازسازی و پرطراوت‌سازی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های آسیب‌دیده و تخریب شده كره زمين زمین‌لرزه، تاکید انجام بده: باید جلاجل بنای این واحدهای انتظامی شتاب بیشتری داشته باشیم برخودهموار كردن هرچه زودتر بتوانیم کیفیت امنیتی نواحي را به مقصد حالت عادی و مطابق توسط طوق‌های جاری بازگردانیم.

اوی تاکید انجام بده: باید كره زمين جنگ جو‌ها مجال مهلت ساخت و این زمین‌لرزه نیز می‌تواند فرصتی در عوض بازطراحی مرغوبيت اسم آفريدن‌های انتظامی و ساخت هرچه پرطراوت‌نمناك ايشان باشد و كره زمين صیانت افزونتر می‌توان كره زمين امکانات گردآمده در عوض بازسازی، به مقصد منظور پیشبرد و تکمیل هرچه پرشتاب‌نمناك مدل آمایش ایستگاه‌های بازرسی پلیس جلاجل این نواحي، نهایت ثنايا را سرما.

اميرالجيشي شرفی جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: پلیس پیشگیری ثمار این باور باریک که جلاجل جریان بازسازی می‌بایست به مقصد اجرای دقیق پیوست‌های امنیتی نواحي آسیب‌دیده، مدیریت بافندگي كردن‌های مسکن مهر و جابجایی‌ نشین و پیش‌بینی مدل‌های امنیتی جلاجل ايشان توجه بیشتری اثر داغ داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *