خانه / خبرهای اجتماعی / مدیریت تفکیک و پردازش پسماند كره زمين مبدا؛ فهمید هفتمین ناقوس آموزش

مدیریت تفکیک و پردازش پسماند كره زمين مبدا؛ فهمید هفتمین ناقوس آموزش


طرح تفکیک زباله از مبداء - کراپ‌شده

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر به مقصد حمل كره زمين مرکز داده ها رسانی محیط زیست (پام)، دستور كار هفتمین ناقوس آموزش کارکنان دائم الخمر وقايه محیط زیست توسط اختصاص به مقصد فهمید مدیریت تفکیک و پردازش پسماند كره زمين مبدا ، سنه دوشنبه ۷ سپند كره زمين زمان سنج ۸:۳۰ جلاجل رياورزيدن همایش های بین المللی دائم الخمر وقايه محیط‌زیست ايفا انجام خواهد شد.

ابوالقاسم موسوی، مدير دفتراسناد آموزش محیط‌زیست توسط اشارت به مقصد اداشده هفتمین ناقوس آموزش کارکنان دائم الخمر وقايه محیط زیست به مقصد فهمید «مدیریت تفکیک و پردازش پسماند كره زمين مبدا» گفت: جلاجل این دستور كار آموزشی، سید امیر ناصر هراتی، مبحث شناسایی انواع پسماند و طوق تفکیک و پردازش پسماندهای خشک كره زمين مبدا اشکال را تشریح می کند.

مدير دفتراسناد آموزش محیط زیست  توسط اعلام این موضوع بحث افزود: دائم الخمر وقايه محیط زیست طرحی را كره زمين اولا دی ماه امسال مادام ۱۳ فروردین ۹۷ توسط ديباچه «بی‌زباله» دستور كار ریزی کرده و جلاجل فازهای مختلفی جلاجل دستگاه بافندگي ايفا دارد که این دورودورنگ آموزشی نیز بخشی كره زمين آن توسط ديباچه «كره زمين خودمان سرخرگ کنیم» بوده که تعدادی آموزش پرسنل دائم الخمر و علاقمندان به مقصد محیط زیست مطرود گشتن ریزی شده باریک.

موسوی گفت: تنش زايي های تازهکار كره زمين انباشت زباله و گروهي تفکیک صحیح آن، کشور را جلاجل حلول كننده موجودي توسط مشکلات محیط زیستی فراوانی مقابل شدن کرده و راه برون رفت كره زمين این معضل مهتر، آموزش عمومی و آگاهی مردم درزمينه گروهي اشکال و پخش زباله و اعمال تفکیک اصولی زباله كره زمين مبدا باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد نزدیک كشته شدن فصل آبسالان  و يكم مسافرت های نوروزی مردم، اشعاركننده صاحبدیوان انجام بده مادام اقدام های عملی مطرود گشتن «بی‌زباله» بتواند گامی كاستن جلاجل صفت به خاطرسپردني طبیعت میهن كره زمين زباله و کثافت های تازهکار كره زمين آن باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *