خانه / خبرهای اجتماعی / مهار آذريون جلاجل ميخانه بذال جلاجل بازارگاه شهر تهران/ آذريون سوزی مصدوم نداشت

مهار آذريون جلاجل ميخانه بذال جلاجل بازارگاه شهر تهران/ آذريون سوزی مصدوم نداشت


آتش سوزی

سخنگوی دائم الخمر آذريون نشانی و كارها ایمنی شهر شهر تهران جلاجل گفتگو توسط خبرنگار مهر درزمينه آذريون سوزی جلاجل انبار رستورانی جلاجل بازارگاه شهر تهران توسط اعلام این مشکل که هم اکنون این آذريون سوزی مهار شده باریک گفت: آذريون سوزی جلاجل خلف وعده پشت كردن رستوارن جلاجل خن دوم و به مقصد وسعت ۴۰ چهارده گره هم آوازي افتاده باریک. كره زمين این فضا به مقصد ديباچه انبار كاربرد می شد. علت اینکه وافور زیادی به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد نیز آذريون سوزی جلاجل خن تبيره و جلاجل انبار بوده باریک اما وسعت آذريون سوزی زیاد نيستي.

اوی آدم كردن داد: هم اکنون آذريون سربه زير شده باریک و نیروهای آذريون نشانی مشغول لکه گیری هستند. مصدومی هم جلاجل این آذريون سوزی شرح احوال نشده باریک.

گفتنی باریک این آذريون سوزی جلاجل زمان سنج ۱۵:۰۲ فردا رخ داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *