خانه / خبرهای اجتماعی / مقیاس جریمه مشمولان غایب در عوض صدورکارت معافیت ديسيپلين کار تعیین شد

مقیاس جریمه مشمولان غایب در عوض صدورکارت معافیت ديسيپلين کار تعیین شد


سرباز

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، جلاجل جلسه علنی عصر سنه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان بندی كره زمين لایحه نقدينه جلاجل باروح مقیاس جریمه مشمولان غایب در عوض صدور کارت معافیت ديسيپلين کار را تصویب کردند.

ثمار ازاصل این آكروبات به مقصد دولت اجازه داده شد کلیه مشمولان خدمتگزار کار عمومی که زیاد كره زمين هشت‌اسم باشليق غیبت دارند را توسط بازدادن جریمه اختصاصی زمان غیبت به مقصد‌لفظ تمييز و اقساطی که مادام پایان اسم باشليق ۱۳۹۶ تسویه انجام خواهد شد، صر فنظر کند.

مقیاس جریمه مشمولان غایب در عوض صدور کارت معافیت ديسيپلين کار به مقصد گزارش ها بهم نماه زیر می‌باشد:

مدرک تحصیلی

بنیاد ریالی جریمه مشمولان غایب

زیردیپلم

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دیپلم

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فوق دیپلم

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

لیسانس

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فوق لیسانس

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دکترای عمومی علوم پزشکی

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دکترای تخصصی لفافه‌های علوم پزشکی و بالاتر

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ثمار ازاصل این آكروبات مقرر شد؛ به مقصد ازای هر اسم باشليق غیبت مازاد ثمار هشت اسم باشليق، ده‌درصد (۱۰%) به مقصد مبلغ ها جریمه بنیاد اضافه و اختصاصی غیبت زیاد كره زمين شش‌ماه، یک‌اسم باشليق محسوب انجام خواهد شد.

در عرض به تصويب رسيده شد؛در عوض مشمولان متأهل، پنج‌درصد(۵%) و در عوض مشمولان دارای پسرفت نیز به مقصد‌ازای هر پسرفت، پنج‌درصد(۵%) كره زمين مجموع صفت تبليغاتچي جریمه کسر انجام خواهد شد.

این آكروبات كره زمين لایحه نقدينه توسط ۱۴۶ رای سليم النفس،‌۲۴ رای پرخيده و ۴ رای اسم معاون كره زمين مجموع ۲۰۶ نماینده موجودي جلاجل مجلس به مقصد تصویب رسید.

کمیسیون تلفیق جلاجل جزء الحاقی  مقرر کرده بودند  فرزندان ایثارگران مشمول هيئت(۴۵) قانون خدمتگزار کار عمومی مشروط به مقصد گروهي غیبت ايشان و نیز اعمال خدمتگزار کار عمومی ابوي ایثارگر آنان توسط هر قطع شده تحصیلی، مشمول ردیف اولا بهم نماه توسط حالت پنجاه درصد(۵۰%) تخفیف شوند.

این جزء الحاقی توسط رای نمایندگان صوب تعمیر به مقصد کمیسیون تلفیق فرستادن شد،‌علی مطهری نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت معتقد صفت بويناك این آكروبات جلاجل منافات ناسازگار توسط علوم شرعي مختلف قانون دستور كار باریک.

در عرض ثمار ازاصل جزء الحاقی ۴- مقرر شد، مشمولان فروسو جامه زنان هندي کمیته كمك رساني ولايت خمینی(ره) و دائم الخمر بهزیستی كره زمين پنجاه درصد(۵۰%) تخفیف ثنايا‌مند می‌شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *