خانه / خبرهای اجتماعی / نشست روسای کانون های بازنشستگی کشوری مدیر شهر تهران برگزار شد

نشست روسای کانون های بازنشستگی کشوری مدیر شهر تهران برگزار شد


بازنشستگان

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، فرامرز میرزاخانی مقدم، اندام هیات مدیره کانون بازنشستگی مقاتل کشاورزی توسط تعبیر اینکه همسان سازی صفت پست بازنشستگان جلاجل لایحه نقدينه ۹۷ نسبت به مقصد اسم باشليق ۹۶ قريب ۶۰ درصد کاهش دارد که جوابگوی رفع نیاز بازنشستگان نیست، گفت: صندوق بازنشستگی در عوض اسم باشليق ۹۷، چادرپوش هزار میلیارد ده ريال تعادل پیشنهاد داده باریک، اما هیات مدیره کانون های بازنشستگی مدیر شهر تهران شش هزار میلیارد ده ريال پیش بینی کرده صفت بويناك که جلاجل این اسم مورد مکاتباتی توسط رییس مجلس و کمیسیون های مختلف مجلس اعمال شده باریک. این فهمید جلاجل کمیسیون تلفیق بررسی شد و توقف می رود مجلس این رقم پیشنهادی را هنگام بررسی جلاجل مجلس توسط تامین سرچشمه ها واجب شده جلاجل قانون نقدينه، نهایی کند.

اوی افزود: یکی كره زمين معضلات کانون های بازنشستگان، بلاتکلیف بودنشان كره زمين نگاه خشم آلود اعمال تشریفات ثبتی باریک. باتوجه به مقصد اینکه كره زمين عقرب ماه اسم باشليق ۹۵ کمیسیون هيئت ۱۰ احزاب جلاجل اسم مورد قانون جدید احكام به مقصد تشکل های حزبی و اقلیت های دینی نظارت دارد؛ كره زمين این تاریخ تاکنون کانون هایی که انتخابات هیات مدیره اعمال داده بضع، نتوانسته بضع اقدامات ثبتی اعمال دهند.

میرزاخانی مقدم گفت: كره زمين مسوولان وزارت کشور، صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بايسته می کنیم که هرچه زودتر لایحه باروح نگاه خشم آلود را باروح بررسی و تصویب آرامش طلب دهند مادام این مشکل کانون های بازنشستگی گدازش شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *