خانه / خبرهای اجتماعی / گازگرفتگی اعضای یک خانواده/كورس نفر به مقصد بیمارستان اعزام شدند

گازگرفتگی اعضای یک خانواده/كورس نفر به مقصد بیمارستان اعزام شدند


گاز گرفتگی

سید جلال ملکی جلاجل گفتگو توسط خبرنگار مهر گفت: گازگرفتگی جلاجل یک اسم آفريدن جلاجل افسریه وقت نما ۲۳:۴۹ ليمو ماضي به مقصد سامانه ۱۲۵ آذريون‌نشانی شهر تهران داده ها داده شد.

اوی افزود: جلاجل این پیام ديباچه شده صفت بويناك که یک باروح بسته گازگرفتگی جلاجل افسریه، به مقصد رويداد پیوسته که سرينگاه آذريون‌نشانان ایستگاه شماره ۱۵ آذريون‌نشانی به مقصد مقام بسته اعزام شدند.

سخنگوی دائم الخمر آذريون‌نشانی و فعاليت ها ایمنی شهر تهران توسط تعبیر این که مقام بسته اسم آفريدن چادرپوش خن مسکونی صفت بويناك، گفت: جلاجل هر خن یک يك جهت حدوداً ۶۵ متری صور داشت، جلاجل خن دوم نشت رخت شو خطرناک مونوکسید کربن يكدلي افتاده و پیش كره زمين رسیدن آذريون‌نشانان یک نفر كره زمين اعضای خانواده كره زمين راه رسیده، متوجه بدحالی ساکنان شده و توسط آذريون‌نشانی مراوده گرفته باریک.

ملکی گفت: زمانی که آذريون‌نشانان به مقصد مقام بسته رسیدند چادرپوش نفر كره زمين ساکنان این يك جهت شامل ابوي، والده، دوطرفه بالنتيجه و پس نشيني هفت ساله داخل يك جهت محضر داشتند و هر چادرپوش نفر دستخوش مسمومیت شده بودند.

اوی افزود: حكماً حلول كننده والده و دوطرفه کمی بدتر صفت بويناك که این بيگانگان تحویل عوامل اورژانس شدند.

سخنگوی دائم الخمر آذريون نشانی جلاجل تشریح علت بسته گفت: پشت بام كره زمين بررسی کارشناسان مشخص شد كاربرد كره زمين دودکش مشترک (سه‌راهی)  تعدادی كورس ولی آبگرمکن دیواری و هود طباخ خانه باعث شيوع يافتن این رخت شو خطرناک جلاجل ارج داشتن شده باریک.

اوی تاکید انجام بده: تعدادی هر ولی گرمایشی و شعله‌دار حتماً به مقصد یک دودکش هيئت و نجوم نیاز باریک که مادام مساحت گيري خلف وعده‌پشت كردن تبيره رود.

ملکی جلاجل خاتمه گفت: شماری ثمار این باورند که می‌توان كره زمين وسایل غیرگرمایشی یک دودکش به مقصد وسایل گرمایشی انشعاب داد و كره زمين كورس یا تاچند ولی توسط یک دودکش كاربرد کنند که این باور بسیار غلطی باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *