خانه / خبرهای اجتماعی / یک میلیون بیمه شده غیرفعال حذف شدني شدند

یک میلیون بیمه شده غیرفعال حذف شدني شدند


موهبتی

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی جلاجل دیدار نوروزی توسط مدیران ارشد و معاونان دائم الخمر بیمه صحت کشورایران، توسط اشاعت به مقصد شعار بیمه صحت توسط ديباچه «دائم الخمر الکترونیک»، افزود: امسال باید این شعارجدی گرفته شود چراکه جلاجل لفظ گروهي واقعيت يابي نمی توانیم به مقصد نيت ها رسا اختصاصی دائم الخمر دستگاه بافندگي یابیم.

اوی توسط تشریح اقدامات این دائم الخمر جلاجل اسم باشليق جدید گفت: همه باید جلاجل صوب ارتقای کمی و کیفی به حضور رسيدن، بالابردن اطمینان شرکای کاری دائم الخمر، ایجاد نظم جلاجل پرداختی‌ها ، تکریم صاحب رجوع، مانیتورینگ کشورمالی و شیب ملایم جلاجل ناچیز وزیر ها خرجیهای دائم الخمر مبارزه کنیم.

موهبتی توسط تاکید برهمت رسا و پشتکار مدیران در عوض دستیابی به مقصد نيت ها دائم الخمر تاکید انجام بده و افزود: توسط مبارزه افزوده می توانیم رضایت کامل كره زمين عملکرد كلاه خود و دائم الخمر را به مقصد دستگاه بافندگي آوریم.

اوی توسط مروری ثمار عملکرد دائم الخمر بیمه صحت جلاجل اسم باشليق ماضي تقریر انجام بده: طی ۶ ماه مدیریت اخیر مشي های بلندی ازجمله هم نشين وزیر ها كلكسيون مدیریتی ، بازدادن بخش دايگي توجهی كره زمين بدهی دائم الخمر ، حذف شدني دفترچه جلاجل ۱۲۰ بیمارستان های دولتی، سرخرگ مطرود گشتن رفع هم پوشانی، ایجاد مرکز ملی تحقیقات بیمه صحت به مقصد اعمال رسیده باریک.

موهبتی توسط تاکید ثمار اینکه رویکرد دائم الخمر بیمه صحت جلاجل اسم باشليق جدید حرکت به مقصد سمت دائم الخمر الکترونیک، مدیریت خرجیها  و ارتقای کیفی وکمی به حضور رسيدن باریک، گفت: بررسی همپوشانی هنگام رجوع متقاضیان به مقصد مراکز درمانی كره زمين افزونتر فعالیت‌های این دائم الخمر جلاجل اسم باشليق ماضي بوده که موفق بوده باریک بطوریکه توسط اجرای این مطرود گشتن یک میلیون بیمه شده غیرفعال که همپوشانی توسط افزونتر دائم الخمر‌های بیمه‌جرقه داشتند، حذف شدني شدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *