خانه / خبرهای اجتماعی / یک نفر زیر ب يخانماني تازهکار كره زمين فوران شهرستان باقرشهر/ آواربرداری آدم كردن دارد

یک نفر زیر ب يخانماني تازهکار كره زمين فوران شهرستان باقرشهر/ آواربرداری آدم كردن دارد


انفجار

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، ابوالفضل رضایی شامگهان شنبه جلاجل جمهور خبرنگاران توسط اعلام این نبا گفت :ساق دست ۱۹ و ۲۰ دقیقه امشب نبا فوران مهیب رخت شو جلاجل خیابان توریست به مقصد ایستگاه آذريون نشانی شهرداری شهرستان باقرشهر اعلام شد.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه ماموران آذريون نشانی كلاه خود را سریع به مقصد مقام بسته رساندند، افزود: جلاجل این بسته فوران رخت شو جلاجل یک  ارج داشتن مسکونی رخ داده باریک که خانه محقر های مجاور را نیز تخریب کرده باریک.

رضایی جلاجل آدم كردن تقریر داشت:ماموران علي الفور كورس نفر را كره زمين زیر ب يخانماني بیرون کشیده و به مقصد اورژانس تحویل دادند و پشت بام كره زمين تا چه وقت دقیقه نفر سوم را نیز توسط موفیقت كره زمين زیر ب يخانماني نجات دادند.

وظيفه مند آذريون نشانی شهرداری شهرستان باقرشهر اضافه انجام بده :سيني كلام شاهدان هنوز یک نفر جلاجل زیر ب يخانماني مابقي باریک که جلاجل مبارزه هستیم توسط کمک كره زمين كلب های بيدين یاب اوی را كره زمين آوارا بیرون بکشانیم.

اوی جلاجل پایان گفت :علت اصلی این بسته هنوز مشخص نشده باریک و عملیات مددرساني و نجات همچنان آدم كردن دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *