خانه / ۱۳۹۶ / مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۶

عبادات زروسيم سیاه كره زمين کلاس کنکور/اینستاگرام وسايل فریب کنکوری‌ها شد

2504453.jpg

خبرگزاری مهر- رديف نظامي جامعه: اسم باشليق هاست مبارزه می شود کنکور حذف شدني شود اما این يكدلي نمی افتد و همه ساله حساسیت های خانواده ها نیز به مقصد این فهمید زیادتر كره زمين اسم باشليق های ماضي می شود. چندی كره زمين خانواده ها تفاوتی ندارد كره زمين قشر غرقه جامعه باشند …

توضیحات بیشتر »

توسط همدستی راهور مطرود گشتن خصوصی معترض شدن عابر ايفا می شود

2513887.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر محمد همداستاني زمردیان توسط تعبیر این موضوع بحث افزود: جلاجل سومین هفته كره زمين برگزاری نمایش های پویش  كره زمين خودمان سرخرگ کنیم توسط رویکرد احترام به مقصد عابر پیاده و تغییر نگرش شهروندان تهرانی نسبت به مقصد كاربرد كره زمين دوچرخه به مقصد ديباچه …

توضیحات بیشتر »

ربایندگان گردشگرهای ایرانی جلاجل استانبول توقيف شدند

2155158.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر ،  پلیس استانبول اعلام کرده باریک که توسط توقيف ربایندگان گردشگرهای ایرانی، متهمان جلاجل حلول كننده بازجویی و سیر مقام ها قضایی هستند. شرفه و سیما كره زمين استانبول شرح احوال دادکه آدم ربایان؛ این سه بالنتيجه ایرانی را كره زمين یکماه پیش توسط …

توضیحات بیشتر »

برخورد شدید پژو پارس توسط تیر چراغ صاعقه جلاجل آسه اي شهریار- گلشن

1977681.jpg

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، هم اکنون یک نظام ارباب رعيتي پژو پارس جلاجل آسه اي شهریار- گلشن توسط تیر چراغ صاعقه برخورد انجام بده. جلاجل اجاره دهنده این برخورد راننده پژو پارس مصدوم شد. راننده قبل كره زمين برخورد كره زمين خودرو به مقصد بیرون پرگره شده باریک.

توضیحات بیشتر »

جلاجل مربوط به حوزه ساخت و عود جای شاکی و متشاکی بديل شده باریک

2451633.jpg

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، قداره الدین راقی رئیس بركه مهندسین مهر جلاجل جمعيت خبرنگاران توسط اشاعت به مقصد برگزاری همایش اشخاص حقوقی و صنعت اسم آفريدن که جلاجل راستای بررسی قوانین و آیین نامه های مرتبط توسط شرکت ها صفت بويناك تقریر داشت: این همایش متشکل كره زمين مدیران …

توضیحات بیشتر »

نمایشگاه پوسترهای برگزيني جشنواره "ترافیک وگرافیک"

2450678.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، غلامحسین سلمانی معاف برج دريايي و حمل و ترافیک این شهربان توسط تبیین اینکه نهادینه سازی فرهنگ رعایت قوانین ترافیکی جزء اولویت های اساسی کاری پارک آموزش ترافیک این شهربان باریک، گفت: جلاجل پی برگزاری جشنواره مهتر “ترافیک و گرافیک” که هرساله به مقصد …

توضیحات بیشتر »

اتفاقاً مینی بوس و تریلر جلاجل افسون كردن اسکله رجایی ۳ کشته ثمار مكان گذاشت

2142191.jpg

امیرحسن اسدی جلاجل گفتگو توسط خبرنگار مهر تبیین داشت: وقت نما ۲۱ و ۳۹ دقیقه یک نظام ارباب رعيتي مینی بوس توسط یک نظام ارباب رعيتي تریلر جلاجل افسون كردن اسکله رجایی روبروی هوادریا اتفاقاً می کنند که مع الاسف ۳ پريان كره زمين مسافران مینی بوس جلاجل مقام اتفاقاً موت …

توضیحات بیشتر »

آذريون سوزی جلاجل اسم آفريدن ۵ خن جلاجل شهرستان ورامین/ ۷ نفر نجات پیدا کردند

2521471.jpg

بهنام کرمانی، جلاجل گفتگو توسط خبرنگار مهر توسط تعبیر این که لحظاتی پیش آذريون سوزی اسم آفريدن ۵ خن جلاجل اوباشيگري کوچه «شهید مدنی» جلاجل شهربان « امر پررونق» شهرستان ورامین به مقصد آذريون نشانی این شهر داده ها داده شد، افزود: آذريون نشانان پشت بام كره زمين داده ها …

توضیحات بیشتر »

تاریکی و تراکم گوز کابوس درختان بلوط دلا/توقف در عوض بالگرد پيمان پاش

2517898.jpg

منوچهر ورناصری جلاجل گفتگو توسط خبرنگار مهر تقریر انجام بده: آذريون سوزی جلاجل شهربان جنگلی و مرتعی «دلا» همچنان آدم كردن دارد ولی كره زمين صبح مادام به مقصد امشب بخشی كره زمين آن را توسط هلی سرما نیروها به مقصد کوهستان اطفا کرده ایم. اوی افزود: توسط توجه به …

توضیحات بیشتر »

تکذیب تخریب كاشانه شادي/تعمير و احیاء بناهای تاریخی جلاجل فواد طهران

2520537.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، محمدباقر فرهند مدیر روابط عمومی منطقه۱۲ توسط تعبیر این موضوع بحث گفت: طی روزهای اخیر شماری شايعه جلاجل شبکه های اجتماعی و شماری خبرگزاری ها منتشر شده که شهرداری جلاجل بی خبری میراث فرهنگی ملک بخشوده عبدالحسین شادي سمیعی جلاجل تقاطع خیابان کشورایران و …

توضیحات بیشتر »