خانه / ۱۳۹۷ / فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۷

رفع مانع معبر دستفروشان بیشترین مراوده شهرواندان توسط شهرداری

2493141.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، محمد مكرم شیرازی گفت: جلاجل شش ماهه دوم اسم باشليق ۹۶ زیاد كره زمين ۲۳۱ هزار مراوده توسط سامانه ۱۸۸۸ شهرداری شهر تهران برپا شده باریک. كره زمين این مبنا پیام ۸۰درصد به مقصد مربوط به حوزه های اجرایی فرستادن شده و ۲۰ درصد آن …

توضیحات بیشتر »

شهرستان تهران جلاجل هفته ماضي ۴روز هوای ناسالم داشت

2667007.jpg

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، جلاجل هفته ماضي، شهرستان تهران ۴ دوال هوای ناسالم داشت که این فهمید جلاجل تاریخ تعطیلات نورزوزی شهرستان تهران بی پيشينه باریک. جلاجل اسم باشليق های ماضي تهرانی ها مينيمم جلاجل ایام نوروز همیشه هوای صفت پير داشتند، اما امسال مبنا روزهای هوای ناسالم …

توضیحات بیشتر »

افسون كردن و خودرو عملي ساختن ۹۰درصد تلفات رانندگی/ فرجام یک مئه بزن بزن جلاجل افسون كردن

2742304.jpg

خبرگزاری مهر، رديف نظامي جامعه: سفرهای نوروزی تا چه وقت روزی هست که يكم شده باریک اما جلاجل این میان اجمال مبهوت نفر كره زمين شهروندان جلاجل این ایام جلاجل تصادفات افسون كردن ای، شیرینی سفرهای نوروزی را تعدادی بیشمار كره زمين مردم منغص می کند و خانواده های بیشمار را داغدار …

توضیحات بیشتر »

۴هزار نفر جلاجل مدل همیاران بیمه صحت مندرج غيرماذون کردند

2748925.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، مهندس محمد هاشمی، گفت: كره زمين آنجا که بین مقیاس مشارکت اجتماعی بيگانگان یک جامعه جلاجل هستي پذيري زندگی مرغوبيت و  توسعه جامعه اخبار معناداری صور دارد، فعالیتهای مشارکتی و بسیج نیروهای دائم الخمر یافته مردمی علاوه ثمار  اینکه موجبات توانمندی بيگانگان جامعه را …

توضیحات بیشتر »

حجم توسعه مراکز درمانی جلاجل مدیر های محروم رشد بالایی داشته باریک

2748118.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، سید تقی نوربخش جلاجل این جلسه گفت: خرسندیم که جلاجل روزهای آغازین اسم باشليق جدید و جلاجل وصيد میلاد مالامال برکت حاضربودن علی(ع) جلاجل خدمتگزار مردم قيد جوان مردانه شهر شهرستان لار و ایضاً گواهي نامه ثنايا برداری كره زمين مرکز درمانی وطندوست این …

توضیحات بیشتر »

انسداد ترافیکی جماعت گريز شمالی پل کریمخان برخودهموار كردن ۱۷فروردین آدم كردن دارد

2498401.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر به مقصد حمل كره زمين مرکز خبری بدي ها فنی و عمرانی شهرداری شهر تهران، مهندس مهدی پورشاسب توسط تعبیر آنکه عملیات نوسازی و تغییر کیفیت عرشه جلاجل جماعت گريز شروق به مقصد مغرب پل کریمخان كره زمين شامگهان بیست و نهم اسفندماه اسم …

توضیحات بیشتر »

پيشواز ۱۰۰هزارنفری كره زمين جستجوی آنلاین مسیرهای گردشگری و نوروزگاه‌

1976282.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی توسط اشارت به مقصد راه اندازی ربات تلگرامی “روح شهر تهران” جلاجل نوروز۹۷ گفت: این ربات تاکنون ۱۰۰ هزار اندام گرفته باریک و این جلاجل حالی باریک که شهروندان نزدیک ۵ مواجه نزد این مبنا یعنی قريب نیم میلیون شهرستان بار كره …

توضیحات بیشتر »

۷شهردار شهرستان تهران زیر یک اسم باشليق به مقصد صندلی ریاست تکیه زدند/نجفی جلاجل پيچيدگي

2667060.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر به مقصد شيريني كره زمين کانال شهردار شانزدهم، كره زمين میان ۱۶ شهردار شهرستان تهران پشت بام كره زمين شورش، ۷شهردار حيات تازه يافتن کمتر كره زمين یک اسم باشليق جلاجل مدیریت شهری داشته بضع و عمدتا واگرايي وزیر ها این صندلی به مقصد …

توضیحات بیشتر »

واژگونی خودرو اسب زردرنگ جلاجل آسه اي دامغان-سمنان/ كورس نفر روح باختند

2722809.jpg

سرهنگ زيبايي خسروجردی جلاجل گفتگو توسط خبرنگار مهر، بابیان اینکه جلاجل شب هنگام سنه ماضي یک مقياس بسته فوتی جلاجل محورهای مدیر به مقصد رويداد پیوسته باریک، گفت: ساق دست ۱۹:۲۰ سنه ماضي جلاجل کیلومتر ۷۹ افسون كردن دامغان- سمنان واژگونی اسب زردرنگ به مقصد علت ناتوانی راننده جلاجل کنترل …

توضیحات بیشتر »

ترافیک سنگین جلاجل افسون كردن های شمالی/موقعیت سایر محورها

2746466.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور ناجا اعلام انجام بده: ترافیک جلاجل جنوب به مقصد جبلت آسه اي شهر کرج-چالوس، كره زمين ابتدای آسه اي برخودهموار كردن زيرگذر ۷ سنگین و درافتادن آسه اي لبخند حجم و سيركننده باریک. ترافیک جلاجل جنوب به مقصد جبلت آسه اي …

توضیحات بیشتر »