خانه / خبرهای اجتماعی (صفحه 20)

خبرهای اجتماعی

توقيف قطاع الطريق به مقصد قصور بخو به مقصد اسم آفريدن های نیمه عود

2635317.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، سرهنگ عظیم شبی پوزش طلب به مقصد تشریح این نبا وام گذاري و گفت: عصر سنه ماضي ماموران گشت انتظامی این کلانتری جلاجل حلول كننده گشتزنی جلاجل حيطه نفوذ خيابان عريض کاج بودند که فردی به مقصد ايشان رجوع و تقریر داشت که مامومي …

توضیحات بیشتر »

گوز و بارش پراکنده جلاجل شماری نقاط کشور/کاهش ناپاکی كره زمين فردا

2670557.jpg

مدیرکل پیش‌بینی و سریع سریع دائم الخمر هواشناسی کشور جلاجل گفتگو توسط خبرنگار مهر گفت: فردا دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی، بخش‌هایی كره زمين طبع ها شروق کشور، دامنه‌های زاگرس جنوبی و مرکزی و جلاجل بخش هایی كره زمين مدیر کرمان افزایش ميغ، نسیم گوز، بارش پراکنده، و کاهش نسبی دما …

توضیحات بیشتر »

تبعیض درصدور مجوزورود رسانه ها به مقصد اسم آفريدن ايجادشدن حرارتی وزارت نیرو

2709149.jpg

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، جلاجل حالی که شماری رسانه ها چندین شهرستان بار امکان و اجازه نزدیک كشته شدن به مقصد مقام بسته را داشتند و آرامش طلب صفت بويناك به مقصد جديدالاحداث جلاجل مسافر های زمانی مشخص سه رسانه به مقصد مقام بسته رفته و این بسته …

توضیحات بیشتر »

هوای شهرستان تهران در عوض همه رديف نظامي‌ها ناسالم شد/ کیفیت قرمز جلاجل شهر

2676473.jpg

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، محمد رستگاری معاف پایش و نظارت سازمان کل محیط زیست مدیر شهرستان تهران گفت: کیفیت کیفی هوای شهرستان تهران جلاجل ۲۴ ساق دست ماضي منتهی به مقصد ساق دست ١١ ناقل ۹۶/۱۱/۱۶ جلاجل کیفیت آگهی و ناسالم در عوض همه رديف نظامي ها آرامش طلب …

توضیحات بیشتر »

لزوم حمایت و پشتیبانی پیگیر كره زمين پلیس نواحي زلزله‌ ضربت ديده‌

2291910.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، اميرالجيشي محمد شرفی توسط اشاعت رويداد زمین‌لرزه‌های اخیر جلاجل کشور و به مقصد خصوصی جلاجل مدیر‌های شهر کرمانشاه و کرمان تقریر انجام بده: این رخدادها در عوض همه ملت کشورایران بسیار باب طبع بوده و آسیب‌ها و خسارات ارتقا جلاجل پی داشته باریک که …

توضیحات بیشتر »

طبل كوچك توخالی کلانتری/ محیط زیست تعدادی پيمان چون كه کرده باریک

2531309.jpg

خبرگزاری مهر، رديف نظامي جامعه-مسعود بُربُر: هر شهرستان بار که كره زمين عیسی کلانتری جلاجل این تا چه وقت ماهی که به مقصد دائم الخمر محیط زیست وارد به ذهن درزمينه گونه گوني تلون زیستی سؤال شده، كلام پيمان، هر شهرستان بار که كره زمين او درزمينه حیات وحش پرسیده‌بضع …

توضیحات بیشتر »

دستگیری كشورها پشت بام كره زمين ۶سال مادام مبارزه گسترده پلیس تعدادی بازگشایی معابر

2317797.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، مهمترین شايعه مربوط به حوزه انتظامی جلاجل هفته ماضي به مقصد گزارش ها زیر بوده باریک: ناجا زیاد كره زمين ۵۰هزار شهید و جانباز اهدا کردن کشور کرده باریک فرمانده نیروی انتظامی گفت: ناجا زیاد كره زمين ۳۰ هزار شهید، ۲۰ هزار جانباز و …

توضیحات بیشتر »

تقدیر اسکاپ كره زمين مبارزه‌های بشقاب‌رفيق وار کشورایران جلاجل تاسیس مرکز اپدیم

2702680.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، جلاجل پایان نشست كورس روزه اعضای کمیسیون اسکاپ که توسط محوریت واگشايي مقر دائمی اپدیم درتهران به مقصد ديباچه مرکزتوسعه مدیریت مفروضات بلایابرگزار شد، شورای حکام اپدیم باصدور بیانیه‌ای به مقصد کار كلاه خود پایان داد. جلاجل شرح احوال پیش‌نویس شورای حکام اپدیم، به …

توضیحات بیشتر »

شرکت‌های هواپیمایی اخلاق انسانی را کنار گذاشتند/بي زوري مدیریت جلاجل فنجا

2459034.jpg

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، دليل‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور صبح فردا جلاجل مراسم رونمایی كره زمين سامانه مجازی آموزش ضابطین جلاجل ناجا اشارتاً ناموس تسلیت به مقصد مناسبت پردل وجرات حاضربودن فاطمه (س) و تبریک ایام هزل گويي فجر، گفت: جلاجل اول فریضه كلاه خود می‌دانم …

توضیحات بیشتر »

درك متقابل‌نامه تاسیس مرکز اپدیم توضيحات شد

2589290.jpg

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، «اپدیم» یک مرکز غيرمشدد به مقصد کمیسیون اقتصادی و اجتماعی دائم الخمر ملل متحد تعدادی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) باریک که به مقصد پیشنهاد جمهوری اسلامی کشورایران و به مقصد صفت منسوب به طوس اخص دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن کشور …

توضیحات بیشتر »