خانه / بایگانی برچسب: محمدجواد شیرازی

بایگانی برچسب: محمدجواد شیرازی

رفع مانع معبر دستفروشان بیشترین مراوده شهرواندان توسط شهرداری

2493141.jpg

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، محمد مكرم شیرازی گفت: جلاجل شش ماهه دوم اسم باشليق ۹۶ زیاد كره زمين ۲۳۱ هزار مراوده توسط سامانه ۱۸۸۸ شهرداری شهر تهران برپا شده باریک. كره زمين این مبنا پیام ۸۰درصد به مقصد مربوط به حوزه های اجرایی فرستادن شده و ۲۰ درصد آن …

توضیحات بیشتر »